Analiza prawna umów deweloperskich Wrocław

lis 22, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Umowa deweloperska jest ustanowieniem lub przeniesieniem prawa własności lokalu, domu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Złożenie podpisu jest stresującą chwilą, gdyż postanowienia zawartej umowy muszą być respektowane przez obie strony, a zapisy w niej zawarte bywają zawiłe, niezrozumiałe dla konsumenta lub są niekompletne. Bardzo dobrym działaniem prewencyjnym, chroniącym klienta przed podpisaniem niekompletnej albo naruszające prawa ustawowe umowy, jest konsultacja prawna.

Analiza prawna umów deweloperskich dotyczy w pierwszej mierze konstrukcji umowy. Radca prawny sprawdzi, czy deweloper dopełnił ustawowych obowiązków związanych ze składnikami umowy. Najważniejsze zapisy dotyczą danych obu stron umowy, ceny za lokal, usytuowania budynku, określenia cech oraz parametrów mieszkania, terminu przeniesienia na nabywcę prawa własności lokalu, czy zawarciu potwierdzenia odbioru prospektu informacyjnego. Poza składnikami samej umowy deweloper jest zobowiązany do załączenia prospektu informacyjnego. Zawiera on takie zapisy jak termin rozpoczęcia i zakończenia budowy, opis osiedla czy zasady ewentualnej zmiany ceny. Do prospektu jest dołączany rzut kondygnacji. Zapisów, które są obowiązkowe dla dewelopera w wymienionych dokumentach, jest znacznie więcej. Sprawdzanie umów deweloperskich nie jest prostą sprawą, gdyż wymaga biegłej znajomości ustaw i skrupulatności, a wielu konsumentów po prostu jest nieświadoma obowiązkowych zapisów. Kancelaria prawna dokładnie sprawdzi, czy wszystkie konieczne zapisy znalazły się w umowie. Konsekwencją braku niezbędnych treści może być prawo do odstąpienia od umowy przez klienta.

Umowa deweloperska zobowiązuje nie tylko podmiot budujący do przestrzegania terminów oddania lokalu albo przekazania prawa własności, ale także samego klienta do terminowego odbioru. Zapis jest o tyle istotny, że w przypadku niewywiązania się klienta z dwukrotnego terminu odbioru po pisemnym wezwaniu, deweloper ma prawo do odstąpienia od umowy. Analiza prawna umów deweloperskich w tym przypadku może uchronić klienta przed wypowiedzeniem umowy, gdyż prawnik zwróci uwagę na brak wspomnianego zapisu. Deweloper, który nie zawarł terminu odbioru, tak naprawdę pozostawił sobie dowolność w jego ustalaniu. Nie należy się dziwić w momencie otrzymania pisemnego wezwania, gdy termin zostanie wyznaczony w czasie urlopu wakacyjnego lub wyjazdu służbowego. Określenie dokładnego, dogodnego dla obu stron terminu przekazania mieszkania lub podpisania aktu notarialnego jest koniecznością.

Sprawdzanie umów deweloperskich to nie tylko analiza ilości obowiązkowych zapisów, ale także wyszukiwanie punków niezgodnych z prawem, które mogą narazić konsumenta na straty. Jednym z przykładów może być niewpłacanie zadatku na rachunek powierniczy. Rachunek powierniczy służy ochronie środków wpłaconych przez klienta. Jest to oddzielny rachunek bankowy stworzony na potrzeby zawartej umowy deweloperskiej. Powiernik, osoba trzecia – klient, wpłaca pieniądze na rachunek utworzony przez dewelopera. Powiernik nie jest stroną umowy o rachunku bankowym. Umowę zawiera bank oraz deweloper. Mimo iż rachunek należy do dewelopera, to jedynie jest on dysponentem środków przelanych na stworzony rachunek, a powiernik jest nadal ich właścicielem. Niewpłacenie zadatku na rachunek powierniczy powoduje utratę własności wpłaconej kwoty.

Innym przykładem, który może być przykry w skutkach dla klienta, jest brak wpisu do księgi wieczystej prawa do ogródka przynależącego do mieszkania. Okazać się bowiem może, że prawo własnościowe dotyczy wyłącznie lokalu, a nie zostanie przeniesione prawo własności ogródka, które pozostanie w rękach dewelopera.

Analiza prawna umów deweloperskich uchronić może konsumenta przed utratą zadatku, ogródka lub całego lokalu, dlatego sprawdzenie umów deweloperskich powinno być powierzane osobom biegłym w prawie.

Współpracujmy razem