Pozew o alimenty

kwi 10, 2018

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Alimenty na dziecko. Kiedy i jak można się o nie ubiegać?

Zgodnie z definicją alimenty to obligatoryjne, wypłacane regularnie świadczenia. Obowiązek alimentacyjny może wypływać z pokrewieństwa, małżeństwa oraz powinowactwa. Najczęściej, kiedy mowa o alimentach, chodzi o obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Jak ubiegać się o alimenty na dziecko? Ile mogą wynosić alimenty na dziecko? Postaramy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Alimenty na dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić?

Pamiętajmy, że rodzice są zobowiązani prawnie do zapewniania swoim dzieciom utrzymania do czasu, kiedy dzieci będą mogły utrzymywać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dochody z majątku dziecka są wystarczające do pokrycia kosztów związanych z jego wychowaniem oraz utrzymaniem. Warto pamiętać, że kodeks rodzinny i opiekuńczy zasadniczo nie przewiduje granicy wieku, po osiągnięciu którego alimenty na dziecko nie muszą być wypłacane. Jeśli dziecko nadal się uczy lub z różnych powodów nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, rodzic ciągle ma obowiązek alimentacyjny. W przypadku dzieci, które np. na skutek niepełnosprawności nie są w stanie utrzymywać się samodzielnie, obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygaśnie.

Jak napisać pozew o alimenty?

W przypadku rozwiedzionych rodziców bardzo poważnym problemem może być sytuacja, kiedy to rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, zaprzestaje dobrowolnego łożenia na jego utrzymanie. W takim przypadku należy wystąpić do sądu o alimenty na dziecko od rodzica, który zaniedbuje swój obowiązek. Jak napisać pozew o alimenty?
Przede wszystkim należy ustalić właściwy sąd, w którym można złożyć pozew o alimenty. Pozew w imieniu dziecka można złożyć w sądzie, w którego okręgu mieszka pozwana osoba lub w sądzie zgodnym z zamieszkaniem dziecka.
Bardzo ważne jest, by wniosek o alimenty został prawidłowo sformułowany. Co musi zawierać wniosek o alimenty? Aby pozew był skuteczny, należy przede wszystkim odgórnie określić kwotę miesięcznych alimentów oraz termin ich płatności. Obawiasz się, że mogą pojawić się problemy z regularnym płaceniem? Jeśli tak, warto sformułować wniosek o ustawowe odsetki w razie opóźnienia w płatnościach. Dobrym rozwiązaniem byłoby także wniesienie o zasądzenie zwrotu kosztów procesu od pozwanego.
Pozew o alimenty, jeśli ma być skuteczny, powinien zostać odpowiednio sformułowany. Dlatego też warto zlecić to doświadczonej kancelarii prawnej. To samo tyczy się zresztą sytuacji, gdy chodzi o odpowiedź na pozew o alimenty. Profesjonalna pomoc prawna może okazać się nieoceniona przy delikatnych ustaleniach, mających na celu dobro dziecka rozwiedzionej pary.

Pozew o alimenty – uzasadnienie pozwu

W zasadzie to najtrudniejsza część pozwu. Nad uzasadnieniem pozwu warto dobrze się zastanowić, ponieważ to właśnie w tej jego części znajdują się najważniejsze z punktu widzenia sądu informacje. To w uzasadnieniu należy podać informacje na temat stanu majątkowego oraz zarobków pozwanego rodzica, należy napisać, czy łoży na utrzymanie dziecka i w jakiej kwocie. Oprócz tego pozew a alimenty, a konkretnie jego uzasadnienie, musi także zawierać informacje o majątku i zarobkach rodzica wnoszącego pozew. Niezbędne jest ponadto zestawienie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Zaświadczanie o zarobkach, faktury, paragony, wyciągi z rachunków bankowych, zeznania świadków itd. – to dowody, które warto załączyć do pozwu o alimenty na dziecko.

Ile wynoszą alimenty?

Co do wysokości alimentów na dziecko, nie sposób jednoznacznie określić, ile one wynoszą. Za każdym razem sąd orzeka, biorąc pod uwagę konkretną sytuację. Pamiętajmy jednak, że świadczenie alimentacyjne powinno być adekwatne zarówno do potrzeb dziecka, jak i do możliwości finansowych rodzica. Składając pozew o alimenty, należy dobrze przemyśleć swoje roszczenia. Sąd nie przyzna świadczenia alimentacyjnego wyższego, niż osoba domaga się w pozwie. Warto zaznaczyć, że przy ustalaniu kwoty alimentów bierze się pod uwagę nie tylko zarówno faktyczne dochody, ale i możliwości zarobkowe (np. wyższe wykształcenie) oraz stan majątkowy pozwanego.

Zasada równej stopy życiowej a alimenty na dziecko

Składając pozew o alimenty na dziecko, należy pamiętać, że nadal obowiązuje zasada równej stopy życiowej dzieci z rodzicami. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym rodzice są zobowiązani do dzielenia się z dziećmi dochodami, nawet jeśli te są bardzo skromne. W razie konieczności zaspokojenie potrzeb dziecka przez rodzica może nastąpić nawet kosztem substancji ich majątku. Zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego jest możliwe tylko wówczas, gdy stwierdzony zostanie zupełny brak możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica.

Czy alimenty wlicza się do dochodu?

To bardzo ważne pytanie, które zadaje sobie wielu rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci. Zgodnie z aktualnym prawem podatkowym alimenty są przychodem z innych źródeł. Jednak w przypadku dzieci, które nie przekroczyły dwudziestego piątego roku życia, jest to przychód nieopodatkowany. Niezależnie od wieku dziecka zwolnione od podatku są alimenty wypłacane dziecku, które jednocześnie ma prawo do renty socjalnej lub zasiłku pielęgnacyjnego.

Współpracujmy razem