Prawo pracy Wrocław

lis 2, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasza kancelaria oferuje Państwu szeroko pojęte usługi w zakresie prawa pracy. W szczególności udzielamy porad prawnych, wydajemy ustne i pisemne opinie prawne, przygotowujemy pisma przedprocesowe wraz z wymaganą dokumentacją prawną, a także reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami i organami państwa. Nasza kancelaria służy kompleksową pomocą zarówno pracownikom jak i pracodawcom, w sprawach indywidualnych jak i w sporach zbiorowych. Oferujemy również pomoc i udział w negocjacjach z partnerami handlowymi.

Zajmujemy się sprawami związanymi z ustaleniem, nawiązywaniem, zmianą lub rozwiązywaniem stosunku pracy, a w szczególności prawidłowym skonstruowaniem umowy o pracę w taki sposób, aby była zgodna z przepisami kodeksu pracy i kodeksu cywilnego. Dodatkowo przygotowujemy projekty kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy lub po jego ustaniu, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz umów o zachowaniu poufności. Dodatkowo przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych. Oferujemy również pomoc w ich wdrażaniu.

W sprawie zwolnień grupowych nasza kancelaria doradza zarówno pracownikom jak i pracodawcy. Opiniujemy także układy zbiorowe i inne porozumienia między stronami.

W zakresie kompleksowej obsługi naszych klientów zajmujemy się również postępowaniami dotyczącymi m. in. zapłaty odszkodowań lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do i z pracy. Podejmujemy się także prowadzenia postępowań dotyczących wypłaty odszkodowań w innych sporach z zakresu prawa pracy między pracodawcą a pracownikiem czy pracownikami.

Jako kancelaria zajmujemy się także prowadzeniem spraw związanych z molestowaniem, mobbingiem i wszelkimi innymi objawami dyskryminacji. Służymy pomocą w prowadzeniu mediacji oraz rozwiązywaniu konfliktów między stronami.
Dla naszych klientów indywidualnych oferujemy także pomoc w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi m. in. w przygotowaniu odwołań od niekorzystnych decyzji organów rentowych.

Współpracujmy razem