Rozwody Wrocław

Kryzys instytucji małżeństwa staje się powszechnym zjawiskiem. Staż małżeński liczony na kilkadziesiąt lat to domena ludzi w podeszłym wieku. Na ten stan rzeczy mają wpływ dwa czynniki. Pierwszy to wiek ok. 30 lat jednostki gotowej do zawarcia związku, a drugi to szybki rozpad małżeństwa przez rozwód.
Czym jest rozwód?
Kiedy dochodzi do rozwodu?

Jedno oblicze rozwodu to preludium, jakie poprzedza proces prawny. Owe preludium to brak zrozumienia potrzeb partnera, zamykanie się na wszelkie formy dialogu oraz brak wierności. Kilka wymienionych czynników to nie wszystkie, które są wstępem do rozpraw sądowych. Poza zdradą i brakiem zrozumienia częstymi przyczynami mogą być: alkohol, narkotyki, brak akceptacji rodziny partnera czy niedopasowanie seksualne. Drugie oblicze rozwodu to sala sądowa i wiele miesięcy lub lat batalii o majątek, dzieci i alimenty. Czym jest rozwód? Rozwód w brzmieniu prawnym to wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Orzeczenie przez sąd rozwodu nie jest proste do uzyskania. Sąd bada wszelkie okoliczności i często sam alkohol nie spowoduję podjęcia decyzji o trwałym rozstaniu małżonków. Rozkład pożycia małżeńskiego musi być trwały i zupełny. Mając na myśli trwały rozkład sąd bierze pod uwagę czas trwania rozstania. Sąd nie ma większych wątpliwości, co do rozkładu pożycia, jeśli małżonkowie zamieszkują z nowymi partnerami od roku lub dłużej. Oczywiście są sytuacje, w których ten czas jest krótszy. Jeśli sąd uzna, że małżonkowie nie są wstanie prowadzić wspólnego pożycia to orzeknie rozwód. Mając na myśli rozpad zupełny, sąd bierze pod uwagą brak pożycia na płaszczyźnie duchowej, fizycznej i materialnej. Jeśli współmałżonków nie łączy żadne uczucie, kontakt fizyczny oraz dobra materialne to także otrzymają rozwód. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy małżonkowie zamieszkują razem w wyniku zależności od miejsca zamieszkania i braku alternatywy dla zajmowanego lokum. Sąd wtedy nie bierze pod uwagę płaszczyzny gospodarczej. Wyjątkowo sąd nie orzeknie o rozwodzie, jeśli ucierpieć może zdrowie psychiczne dzieci lub znacząco mogą pogorszyć się ich warunki materialne.

Rozwody są orzekane coraz częściej. W wielu wypadkach do samego rozkładu pożycia dochodzi na wiele lat przed samą sprawą rozwodową. Indywidualizm, brak zrozumienia i empatii wobec partnera to najczęstsze przyczyny rozkładu pożycia. Rozwód to proces złożony, a sama sala sądowa to ostatnia deska ratunku lub zakończenie małżeństwa.