Prawo przewozowe Wrocław

sty 19, 2018

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Znajomość prawa przewozowego oraz prawa transportowego związane z branżą transportową, spedycyjną i logistyczną zdobyte przez lata działania na rynku i owocujących doświadczeniem pozwalają naszej kancelarii prawnej służyć pomocą w zakresie rozwiązywania wszelkich jej problemów. Nasza działalność, od lat skupiona na obsłudze przedsiębiorstw transportowych oraz spedycyjnych, zaowocowała bowiem znajomością specjalistycznych rozwiązań prawnych, pozwalających w optymalny sposób rozwiązywać problemy, z którymi można zetknąć się na rynku transportowym.

Współczesna branża transportowa i spedycyjna jest w znacznym stopniu zinternacjonalizowana, co powoduje, że prawo transportowe i prawo przewozowe niejednokrotnie budzi wątpliwości we właścicielach firm specjalizujących się w tego typu usługach. Regulacje krajowego oraz międzynarodowego prawa przewozowego oraz prawa transportowego dotyczą bowiem całego szeregu pośredników i przewoźników, w przypadku których konieczne jest dokładne ustalenie odpowiedzialności prawnej każdego z uczestników tego łańcucha. Nasza kancelaria służy kompleksową pomocą w zakresie ustalania jej zasad i rozwikływania skomplikowanych stanów prawnych.

Nasze usługi w zakresie prawa przewozowego oraz prawa transportowego obejmują więc m. in.:

• kompleksową obsługę prawnych firm oferujących przewóz oraz spedycję
• profesjonalne wsparcie w zakresie negocjowania i przygotowywania umów transportowych
• przygotowanie ogólnych warunków przewozu towarów
• przygotowywanie profesjonalnych opinii prawnych dotyczących szczegółów zatrudnienia pracowników firm z branży transportowo-spedycyjnej
• pomoc prawną w sporach dotyczących wykonania umów transportu i spedycji
• pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowania w przypadku niewywiązania się z umowy transportowej oraz szkód tym spowodowanych
• reprezentowanie firm przed ubezpieczycielami oraz sądami działającymi w zakresie krajowego, a także międzynarodowego prawa transportowego
• reprezentowanie firm transportowych w kontaktach z administracją publiczną, m. in. Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

Prawo transportowe oraz prawo przewozowe to od wielu lat zagadnienia stanowiące dla naszej kancelarii nie tylko kwestie teoretyczne, ale też sprawdzane w praktyce rozwiązania pozwalające spełnić wymagania Inspektorów Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy i uniknąć generowania dla firmy kosztów roszczeń pracowniczych, kar czy wszelkich innych wydatków związanych z niezrozumieniem lub nieznajomością prawa transportowego czy prawa przewozowego. Służymy naszym klientom pomocą nie tylko w zakresie porad prawnych z prawa transportowego oraz prawa przewozowego, ale też organizując specjalnie dla nich szkolenia pozwalające pewniej poruszać się w tej branży i działać zgodnie z wszelkimi jej regulacjami. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia specyfiki problemu z zakresu prawa transportowego lub prawa przewozowego, z jakim się Państwo zmagają i wspólnego poszukiwania jego optymalnego rozwiązania.

Współpracujmy razem