Dozór elektroniczny zamiast więzienia

Więzienie to jeden z surowszych rodzajów odbywania kary. W niektórych przypadkach można jednak pobyt w zakładzie karnym zastąpić dozorem elektronicznym. Dozór elektroniczny daje zatem możliwość odbywania kary na wolności, co pozwala skazanemu naprawić błędy,...

Pozew o alimenty

Alimenty na dziecko. Kiedy i jak można się o nie ubiegać? Zgodnie z definicją alimenty to obligatoryjne, wypłacane regularnie świadczenia. Obowiązek alimentacyjny może wypływać z pokrewieństwa, małżeństwa oraz powinowactwa. Najczęściej, kiedy mowa o alimentach, chodzi...