Prawo rodzinne Wrocław

lis 6, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sprawy rodzinne są jedną z najbardziej wrażliwych dziedzin, w której Kancelaria świadczy swoje usługi. Reprezentując Klientów w zakresie spraw rodzinnych, kierujemy się nie tylko literą prawa, ale przede wszystkim staramy się odwoływać do norm społecznych. Oferujemy indywidualne podejście wobec każdego Klienta, oparte na zaangażowaniu i zrozumieniu jego sytuacji rodzinnej i emocjonalnej.

Usługi oferowane przez Kancelarię dotyczą zarówno stosunków małżeńskich, jak i pomiędzy rodzicami oraz dziećmi.

Z uwagi na posiadane umiejętności i uprawnienia mediatora, w pierwszej kolejności poszukujemy możliwości rozwiązań polubownych. W kwestiach rodzinnych osiągnięcie kompromisu jest o tyle istotne, iż po zakończeniu wielu procesów sądowych więzi rodzinne nie ustają, a przeciwnicy procesowi będą dalej utrzymywać relacje (np. małżonkowie po rozwodzie dalej będą zobowiązani do współpracy dla dobra małoletnich dzieci). W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami, reprezentujemy Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych.

W zakresie spraw małżeńskich oferta Kancelarii obejmuje zarówno przygotowywanie pism procesowych, jak również reprezentację w sprawach o: ustalenie nieistnienia małżeństwa, o unieważnienie małżeństwa, ustanowienie alimentów, ustanowienie rozdzielności majątkowej, o separację (bez winy lub z winy jednej ze stron), rozwód (bez winy lub z winy jednej ze stron), w tym również z podziałem majątku.

Kancelaria świadczy również usługi prawne w zakresie doradztwa i reprezentacji w postępowaniach o podział majątku.

W ofercie Kancelarii dotyczącej spraw pomiędzy rodzicami i dziećmi znajduje się prowadzenie spraw o alimenty, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów dzieci z rodzicem.

Ponadto, Kancelaria świadczy również usługi w zakresie spraw z zakresu opieki i kurateli, w tym w szczególności reprezentujemy Klientów w postępowaniach o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite.

Współpracujmy razem