Kancelaria Prawna WMC

Jolanta Wolska

Kompleksowa obsługa prawna

Zadzwoń terazWypełnij formularz

O mnie

Radca Prawny Jolanta Wolska (Cholewińska) – Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych.
Po ukończeniu studiów – Uniwersytetu Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu (kierunek Prawo) – w 2010 r., determinowana chęcią pogłębienia wiedzy i zdobycia jak najlepszych kwalifikacji, rozpoczęłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W trakcie odbywania aplikacji radcowskiej, zdobywałam doświadczenie pracując zarówno w Kancelariach Prawnych, jak również jednostce administracji rządowej (Dolnośląski Urząd Wojewódzki). Poświęcony czas na naukę zaowocował zdobyciem przeze mnie uprawnień radcy prawnego (w czerwcu 2014 r.) i umożliwił mi otwarcie własnej Kancelarii. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom moich klientów, uzyskałam certyfikat mediatora (specjalizacja sprawy gospodarcze), który poszerza spektrum moich możliwości również o podejmowanie działań, mających na celu zażegnanie konfliktów poza salą sądową.
Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Dobry czy najlepszy prawnik?

Dobry radca prawny to ten który wskaże rozwiązanie, które jest najlepszym wśród znanych. A jeszcze lepszym od niego, będzie ten, który znajdzie rozwiązanie równie dobre i skuteczne, ale przy tym nowatorskie. Wykonując swoją pracę nie tylko odwołuję się do analizy faktów i przepisów czy orzeczeń, ale przede wszystkim charakteryzuję się kreatywnym myśleniem i indywidualnym podejściem do klienta.

„Najbardziej pożyteczne w życiu to własne doświadczenie.”

Walter Scott

Specjalizacje

Prawo rodzinne

Separacja, rozwód, władza rodzicielska) i wiążące się z tym kwestie majątkowe (m.in.: podział majątku, alimenty, sądowe zniesienie współwłasności)

Prawo administracyjne

(przygotowywanie wniosków, reprezentowanie stron przed organami i sądami, sporządzanie środków zaskarżenia)

Prawo budowlane

(obsługa procesów inwestycyjnych na każdym etapie, z perspektywy zarówno inwestora, jak i generalnego wykonawcy, podwykonawcy czy też konsumenta)

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii.

Co mnie wyróżnia wśród innych prawników.

Komfort i bezpieczeństwo

Nie tylko w życiu prywatnym (w stosunku do członków rodziny), ale często i prowadząc własną firmę zdarza się kierować emocjami (strachem, gniewem, zazdrością, chciwością), a nie rozsądkiem. Szczególnie wtedy, gdy dochodzi do spiętrzenia problemów, zaognienia konfliktów. Skorzystanie z moich usług – obiektywnego, opanowanego profesjonalisty – pozwoli Ci na poczucie komfortu i bezpieczeństwa o to, że zadbam o Twoje prawa, ale także i majątek. W tym czasie, będziesz mógł skupić się na rzeczach najważniejszych.

Ignorantia iuris nocet

Najczęściej ta paremia używana jest w sytuacji, gdy ktoś przegrał bo nie znał przepisów, a nie skorzystał z pomocy profesjonalisty. Ja przewrotnie powiem – przepisy nie zawsze muszą oznaczać stratę czy szkodę. Nawet nie wiesz ile dzięki prawu możesz zyskać (choćby spadek, zachowek, wyższe odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości czy świadczenie 500+). Warto więc skorzystać z usług Kancelarii w celu oceny Twojej sytuacji prawnej oraz majątkowej – w końcu ja się tym zajmuję na co dzień.

Profesjonalizm i zaufanie

Jestem profesjonalistą (nie każda Kancelaria Prawna prowadzona jest przez Mecenasa: adwokata bądź radcę prawnego), który świadczy usługi najwyższej jakości z zachowaniem zasad etyki zawodowej.

Indywidualne podejście do klienta

Moja Kancelaria nie jest korporacją, co umożliwia mi indywidualne podejście do każdego klienta i jego problemu.

Mediacje

Każde postępowanie sądowe wiąże się nie tylko z poniesieniem kosztów ( m.in. opłat sądowych, zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych, tłumaczeń, stawiennictwa świadków, wynagrodzenia pełnomocnika), ale przede wszystkim proces jest czasochłonny. Rozwiązaniem wielu spornych sytuacji jest mediacja, umożliwiająca stronom osiągniecie wspólnego porozumienia, w której każdy czuje się zwycięzcą. W związku z uzyskaniem uprawnień mediatora, obecnie mogę prowadzić również mediacje gospodarcze.

Kancelaria Prawna Wrocław

Nadamy kierunek Twoim działaniom

Rozwód

Wg danych statystycznych GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) w 2015 r. zostało zawartych 188.832 małżeństw, w stosunku do 1700 małżeństw orzeczono separację (0,9 % małżeństw), zaś 67.296 zostało rozwiązanych przez rozwód (36% małżeństw). Przywołałam te dane, abyś zrozumiał, że Twój problem nie jest odosobniony, nie jesteś wyjątkiem i rozwód jest realnym tematem, z którym zmierzy się co czwarte małżeństwo. Rozwód jest przeżyciem traumatycznym, które odciska swe piętno na długi czas, a u wielu nawet na całe życie. Dlatego tak ważne jest, abyś w czasie procesu, mógł liczyć na wsparcie profesjonalisty – dobrego radcy prawnego lub adwokata, który będzie dbał o Ciebie i Twoje interesy. Zanim jednak zdecydujesz się na ten ostateczny ruch, zastanów się nad innymi możliwościami.

Zanim zdecydujesz się na rozwód.

Każdy kryzys małżeński różni się od siebie, dlatego też należy rozpatrywać go indywidualnie, a nie stosując sztampowe rozwiązania. Eskalacja konfliktu pomiędzy małżonkami nie zawsze uzasadnia złożenie w sądzie pozwu o rozwód, tym bardziej kiedy strony oprócz emocji łączą wspólne dzieci. O ile obowiązujące przepisy nie wymagają, aby przed rozwodem strony miały uprzednio orzeczoną separację bądź próbowały mediacji czy terapii małżeńskich, o tyle warto nad tymi możliwościami się zastanowić.

Mediacja małżeńska

Jest to proces dochodzenia przez strony do wspólnego porozumienia, a nie terapia. Proces ten nie ma na celu wyjaśnienie przyczyn powstałych konfliktów, a jedynie skupienie się na ich rozwiązaniu i ewentualnie ustalenie zasad postępowania w przyszłości. Nie każda mediacja zakończy się więc tym, że para postanowi ze sobą dalej być. Równie dobrze w trakcie mediacji strony mogą między sobą „oczyścić atmosferę” w taki sposób, aby umożliwić odejście od siebie (i przy tym ustalić kwestie: władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, podziału majątku). Co istotne, mediacje są dobrowolne (w każdym momencie, każda ze stron może zrezygnować z ich kontynuowania) i poufne (żadna ze stron nie może się powoływać na późniejszym etapie na informacje i ustalenia jakie zostały poczynione w trakcie mediacji). Mediator jest zaś osobą bezstronną, obiektywną , która pomaga osiągnąć stronom porozumienie i akceptuje stanowiska stron, zamiast narzucać swoje.

Separacja

Często nie zauważamy oznak kryzysu małżeńskiego, staramy się znaleźć liczne wymówki i wyjaśnienia. Dopiero kiedy zaczyna Nas problem przerastać, czujemy absolutną bezradność i bezsilność, albo zmęczenie podejmowaniem kolejnych prób ratowania małżeństwa decydujemy się na podjęcie odważnych kroków. Separacja jest jednym z nich. Jeżeli dochodzi do zupełnego rozkładu pożycia (doszło do zerwania więzi między małżonkami), ale istnieje szansa „wskrzeszenia” dobrych relacji, wówczas istnieją podstawy do złożenia pozwu o ustanowienie separacji (lub zgodnego wniosku małżonków o separację). W orzeczeniu o separacji (tak samo jak w przypadku rozwodu) Sąd rozstrzyga także o:

  • kwestii winy rozkładu pożycia,
  • władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dzieckiem i alimentach,
  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,

A na wniosek jednego z małżonków orzeka również o podziale majątku wspólnego (o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy). Opłata sądowa od złożenia pozwu o separację wynosi 600 zł, a gdy składany jest zgodny wniosek małżonków to 100 zł. Samo postępowanie sądowe trwa od kilku do kilkunastu miesięcy (w zależności od stopnia złożoności sprawy: czy małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci, czy posiadają wspólne mieszkanie, czy żądają orzeczenia o winie itp.). Bez względu na to czy separacja składana jest na zgodny wniosek małżonków czy tylko z woli jednego z nich, warto skorzystać z usług profesjonalnego prawnika, bowiem umożliwi to zachowanie obiektywnego spojrzenia na konflikt rodzinny, a nie przez pryzmat emocji.

Terapia małżeńska

Rozwód – 3 warianty: kiedy obie strony chcą rozwodu, kiedy chcę złożyć pozew, kiedy jestem pozwany. Do rozwodu nigdy nie można się przygotować, zawsze będzie wzbudzał emocje, o różnym podłożu: strach, agresja, nienawiść, zmęczenie, zazdrość. Emocje w trakcie postępowania rozwodowego są jednak złym doradcą, ponieważ zawężają pole działania. Dlatego tak ważnym jest, aby skorzystać z usług profesjonalisty, zarówno na etapie konsultacji jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód, jak i w trakcie postępowania. Posiadanie pełnomocnika pozwoli na komfort i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim na skupienie się na swoich emocjach, a nie zaś na walce z małżonkiem. W praktyce mogą Państwo wystąpić w trzech rolach:

  • kiedy rozwód, następuje za zgodą obu stron,
  • kiedy sami chcemy złożyć pozew o rozwód,
  • kiedy jesteśmy pozwani, tzn. małżonek złożył pozew o rozwód.

Rozwód za zgodą obu stron Chciałbym założyć sprawę rozwodową Zostałem pozwany

Kancelaria Prawna WMC Wrocław

Radca Prawny Jolanta Wolska ul. Ruska 18/31 50-079 Wrocław

tel. 733 (pokaż numer)

Ostatnio na naszym blogu pisaliśmy o…

Rozwód Wrocław

Transformacja w 1989 roku przyniosła zmiany w funkcjonowaniu małżeństwa. Małżonkowie nie zawsze radzą sobie z łączeniem pracy zawodowej z obowiązkami względem rodziny, co rodzi konflikty. W wielu przypadkach nieporozumienia kończą się złożeniem pozwu o rozwód przez...

czytaj dalej

Odszkodowanie za błąd medyczny lekarza Wrocław

Szacuje się, że 10% pacjentów przebywa w szpitalu wielokrotnie z powodu błędów i zaniechań lekarza. Zaniechania i błędy to działania, które są szkodliwe dla pacjenta i mogą się skończyć kalectwem lub zgonem. Walka o odszkodowanie finansowe i ukaranie medyka trwa przez...

czytaj dalej

Prawo farmaceutyczne Wrocław

Prawo farmaceutyczne oraz medyczne to kolejne dziedziny, którymi zajmuje się nasza Kancelaria Prawna. Reprezentujemy jednostki badawcze, zarówno polskich i zagranicznych wytwórców, importerów, dystrybutorów we wszystkich sprawach w zakresie ich działalności, także...

czytaj dalej
Nasza Kancelaria Prawna znajduje się we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 18.
Szybki Kontakt
  tel. 733 (pokaż numer)   kan… (pokaż e-mail)