Etyka zawodowa prawników

maj 1, 2020

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

ORA – Okręgowa Rada Adwokacka i OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Etyka prawnicza to termin, z którym zetknął się chyba każdy, kto szukał profesjonalnej pomocy prawnej. Wiadomo, że przy wyborze adwokata lub radcy prawnego Wrocław, warto poszukać osoby nie tylko skutecznej, ale także przestrzegającej szeroko pojętej etyki prawniczej. Co to oznacza w praktyce? Czym właściwie jest etyka prawnicza? Tym terminem określa się zespół norm i reguł, których powinni przestrzegać w swojej pracy prawnicy.

Z założenia normy te powinny odwoływać się do moralności tak, aby możliwe było wskazanie zachowań pożądanych oraz nagannych. Etyka zawodowa w tym przypadku zakłada standardy dobrej i złej praktyki zawodowej.

Prawnicze kodeksy etyczne – radca prawny Wrocław

Tego typu kodeksy obejmują normy zachowań moralnych, które uznawane są za akceptowalne. Kodeksy tworzone są w celu doprecyzowania standardów moralnego postępowania prawników, a także zapewnienia dyscypliny zawodowej. W praktyce tego rodzaju kodeksy są najczęściej uchwalane przez prawnicze korporacje zawodowe.

Do najczęściej wymienianych zasad etyki prawniczej zaliczają się:

  • zasada zachowania tajemnicy zawodowej. Adwokat Wrocław nie może zeznawać w sądzie nt. prowadzonej dla klienta sprawy;
  • unikanie konfliktu interesu – prawnik powinien być lojalny wobec klienta, zatem nie powinien podejmować się sprawy, która jest sprzeczna np. z interesem innego klienta;
  • zachowywanie powagi i godności zawodu;
  • zasada honorariów – niewskazane są obustronne i jednostronne pożyczki.

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław jest zasadniczo niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. W tym zakresie podlega on wyłącznie ustawom. Jeśli szukasz godnego polecenia adwokata na Dolnym Śląsku, możesz skorzystać z bazy na stronie ORA we Wrocławiu. Okręgowa Rada Adwokacka Wrocław, jak inne tego typu izby, ma za zadanie udzielać pomocy prawnej, a także współuczestniczyć w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu prawa. ORA czuwa także nad kwestiami związanymi z etyką zawodów prawniczych. Przy ORA we Wrocławiu działa Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej. Sąd ten orzeka w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów oraz aplikantów adwokackich. Warto pamiętać, że adwokaci Wrocław są odpowiedzialni dyscyplinarnie za naruszenie swoich obowiązków zawodowych, za brak ubezpieczenia OC oraz oczywiście za postępowanie sprzeczne z etyką zawodowa, godnością zawodu i obowiązującym prawem. Działalność okręgowych rad adwokackich, także ORA we Wrocławiu, podlega Naczelnej Radzie Adwokackiej, która jest organem samorządu zawodowego adwokatów.

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Nie tylko adwokaci Wrocław, ale także radcowie prawni są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki prawniczej. Nad przestrzeganiem tych zasad czuwają izby radców prawnych. Na Dolnym Śląsku jest to Okręgowa Izba Radców Prawnych Wrocław, która podlega Krajowej Izbie Radców Prawnych. Do obowiązków OIRP należy m.in. organizacja aplikacji radcowskiej. Oczywiście to nie wszystko. Jednym z organów OIRP jest rzecznik dyscyplinarny, który jest uprawniony do podejmowania czynności w postępowaniu dyscyplinarnym. W bazie radców prawnych na stronie internetowej OIRP możesz wyszukać konkretnego radcę.

Współpracujmy razem