Lockdown, a odszkodowanie.

sie 20, 2020

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Jolanta Wolska - biografia...
Czy przedsiębiorcy mogą domagać się rekompensaty za szkodę wyrządzoną wprowadzonymi restrykcjami.

Zbliża się jesień i zaczynamy mieć coraz więcej wątpliwości czy oby przypadkiem nie powtórzy się sytuacja zamrożenia gospodarki z wiosny 2020 r. Obawy są podsycane nie tylko doniesieniami medialnymi o krzywej zachorowań na COVID-19, ale również ostatnimi wydarzeniami w życiu politycznym (dymisją Ministra i Wiceministra Zdrowia). Mając na uwadze, że dotychczasowe wsparcie finansowe zaoferowane przez Rząd, w ramach tzw. tarcz antykryzysowych było niewystarczające (sytuacja zmusiła wielu przedsiębiorców do zamknięcia działalności), aktualny staje się temat żądania odszkodowania od Skarbu Państwa za poniesione straty w związku z wprowadzonymi restrykcjami.

Czy można pozwać Skarb Państwa, bądź poszczególnych ministrów za starty wyrządzone wprowadzonymi restrykcjami?

Przede wszystkim należy wskazać, iż większość restrykcji zostało wprowadzonych niezgodnie z Konstytucją (w formie rozporządzeń, a nie ustawy) i choćby na tej podstawie można domagać się odszkodowania za poniesione straty. Ponadto, należy również rozważyć konieczność wprowadzenia tak dotkliwych restrykcji, które de facto polegały na zakazie prowadzenia działalności określonego rodzaju np. branże restauracyjne, hotelarskie, eventowe. Mając na uwadze późniejsze działania Rządu, które polegały na znacznym zniesieniu wszelkich obostrzeń, poddają w wątpliwość sens podejmowanych działań.

Jeśli wskutek wprowadzonych restrykcji Twoja firma poniosła szkodę, rozważ możliwość dochodzenia odszkodowania. Ponieważ restrykcje zostały nałożone na wszystkich przedsiębiorców, w określonej branży, nie jesteś osamotniony w walce. Możesz zarówno złożyć pozew indywidualny, jak i pozew zbiorowy, dzięki czemu koszty postępowania sądowego będą niższe. Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem pozwu indywidualnego lub uczestnictwem w sporze zbiorowym, bądź chciałbyś uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapraszam do kontaktu.

Współpracujmy razem