Naruszenie dóbr osobistych – Jak dochodzić zadośćuczynienia? Wrocław

lut 4, 2018

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kiedy mówimy o dobrach osobistych, chodzi o niemajątkowe wartości, które związane są z osobowością człowieka i uznane są w społeczeństwie. W myśl art. 23 k.c. do dóbr osobistych zaliczają się takie wartości, jak np.: zdrowie, swoboda sumienia, wolność, nazwisko (a także pseudonim), tajemnica korespondencji, twórczość artystyczna, naukowa itd., wizerunek. Warto podkreślić, że ten katalog dóbr osobistych sukcesywnie uzupełniany jest nowymi wartościami. Dobra osobiste przysługują nie tylko osobom prawnym, ale także osobom prawnym (jak również tzw. ułomnym osobom prawnym).

Naruszenie dóbr osobistych. Kiedy do niego dochodzi?

Warto zastanowić się nad tym, kiedy właściwie dochodzi do naruszenia dóbr osobistych. W tym przypadku chodzi o podmiotowe prawa każdej osoby. Naruszenie tych praw jest dla większości poszkodowanych bardzo dotkliwe. W naszym kraju naruszenie dóbr osobistych uprawnia osobę poszkodowaną do wytoczenia sprawy cywilnej. Poszkodowany może ubiegać się nie tylko o odszkodowanie, ale także zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

Do dóbr osobistych, które naruszane są najczęściej, należą: zdrowie, wolność i dobre imię. Należy pamiętać, że ocena, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych bazuje na obiektywnych kryteriach. Subiektywne odczucia osoby, która domaga się ochrony jej dóbr osobistych, nie wpływają na ocenę czy do naruszenia faktycznie doszło.

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Obecnie stosunkowo często dochodzi do naruszania dóbr osobistych w Internecie. Wielu użytkowników Internetu czuje się anonimowo, co prowadzi do naruszania dobrego imienia, dobrej sławy osób fizycznych, a także wizerunku osób prawnych. Zarzucanie w sieci nieuczciwości, braku kompetencji, łamania umów, nieterminowego spłacenia należności itd. – to wszystko może okazać się naruszeniem dóbr osobistych. W Internecie dość często zamieszczane są obraźliwe, uwłaczające wypowiedzi na temat innych osób. Bywa też, że naruszenie dóbr osobistych w Internecie polega na tym, że ktoś posługuje się nazwiskiem, pseudonimem, wizerunkiem poszkodowanego.

Także, gdy chodzi o naruszenie dóbr osobistych w Internecie, należy reagować. Dobra osobiste zawsze podlegają ochronie prawa cywilnego. Także i w Internecie możliwe jest ustalanie danych osoby, która narusza czyjeś dobra osobiste.

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Jak już wspomnieliśmy, osobie poszkodowanej przysługuje zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, także w Internecie. Zgodnie z kodeksem cywilnym powód może się domagać:

  • zaprzestania działań, które zagrażają jego dobrom osobistym;

  • wdrożenia czynności, które mogłyby usunąć skutki naruszenia dóbr osobistych;

  • złożenia określonego oświadczenia przez osobę naruszającą dobra osobiste;

  • zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dóbr osobistych;

  • zapłaty konkretnej kwoty na określony cel o charakterze społecznym.

To jeszcze nie wszystko. Ochroną dóbr osobistych zajmuje się także prawo karne. Kodeks karny w artykułach od 212 do 217 określa przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

Zniesławienie to przestępstwo, które polega na pomawianiu osoby poszkodowanej o postępowanie lub właściwości, które mogą doprowadzić do tego, że pomawiana osoba straci zaufanie lub zostanie poniżona w opinii publicznej. W przypadku, gdy dane zarzuty są prawdziwe, nie mamy do czynienia z przestępstwem. Jednak sprawca może i tak ponieść odpowiedzialność za zniewagę ze względu an fakt rozgłoszenia danego zarzutu.

Jeśli chcą Państwo dochodzić zadośćuczynienia z powodu naruszenia Państwa dóbr osobistych, zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Każdego klienta traktujemy indywidualnie. Z pewnością uda nam się pomóc Państwu również w tym przypadku.

Współpracujmy razem