Prawo Karne Wrocław

sty 31, 2018

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Procedura w sprawach karnych obejmuje postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze. Na każdym etapie zarówno pokrzywdzonemu jak i oskarżonemu przysługuje pomoc prawna. Warto skorzystać z usług adwokata już na samym początku. Złożenie pozwu wymaga odpowiedniego uargumentowania i zgromadzenia dokumentów na jego poparcie. Ponadto musi być odpowiednio sformułowany językiem urzędowym, aby Sąd nie miał wątpliwości, o co wnioskuje strona.

Prawo karne jest jedną z dziedzin prawa jaką zajmuje się Kancelaria Adwokacka. Zawsze kieruje się literą prawa i zasadą domniemania niewinności, bo dobro klienta jest dla adwokata sprawą kluczową. Prawnik zajmuje się przestępstwami gospodarczymi, w zakresie oszustw kapitałowych, pozornego bankructwa, czy też przekupstwa managerskiego. Prawo karne obejmuje także sprawy karne z zakresu prawa karnego materialnego, naruszenia nietykalności cielesnej, dóbr osobistych, prawa własności i wielu innych. Adwokat zajmuje się wszystkimi czynnościami procesowymi. Dba o znalezienie świadków, dowodów i wszystkiego, co może mieć znaczenie w sprawie. Ponadto sporządza zażalenie na zatrzymanie, czy też wniosek o umorzenie postępowania. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach wykroczeń, czyli takich które mają niski stopień szkodliwości społecznej, jak i sprawach karnych sensu stricto.

Osoby, które zostały oskarżone powinny skorzystać z usług Kancelarii Prawnej i wynająć obrońcę, który będzie brał udział w postępowaniach sądowych. W razie wątpliwości sporządzi wniosek, w celu usunięcia błędów procesowych ze strony Prokuratury, a także o włączenie nowych dowodów w sprawie, zgłoszenia nowych świadków, czy też umorzenia sprawy. W przypadku skazania oskarżonego nieprawomocnym wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek o apelację do wyższej instancji, a także o kasację wyroku, w przypadku jego uprawomocnienia.

Adwokat obejmuje kompleksową pomocą prawną także pokrzywdzonych. Może wziąć udział w postępowaniu sądowym, jako pełnomocnik pokrzywdzonego, sporządzać środki odwoławcze, czy zażalenia, a także wnioski o wznowienie postępowania. Sprawy karne bywają dużym obciążeniem psychicznym zarówno dla pokrzywdzonego jak i oskarżonego. Rolą adwokata jest zapewnienie maksymalnego komfortu w toku prowadzonego postępowania. Bywa, że sprawy karne ciągną się latami. Adwokat od początku do końca powinien być tak samo zaangażowany w sprawę i dążyć w każdej sytuacji do jej pozytywnego rozwiązania dla klienta. Sprawy karne zobowiązują adwokata do postępowania w każdych warunkach zgodnie z literą prawa. Prawo karne każe spojrzeć adwokatowi na sprawę zawsze obiektywnie, ale w poszukiwaniu w obrębie prawa rozwiązań zmierzających do jak najmniejszego wymiaru kary, w przypadku oskarżenia. Dewizą adwokata w sprawach karnych jest rozpatrywanie jej w kontekście konkretnej jednostki i jej historii, a nie tylko czynu, o który została oskarżona. Adwokat jest do dyspozycji zawsze wtedy, kiedy klient tego potrzebuje. Dzięki olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu odpowie na każde pytanie.

Współpracujmy razem