Prawo zamówień publicznych Wrocław

Prawo zamówień publicznych to kolejna dyscyplina prawna, nad którą pochyla się nasza kancelaria. Podejmujemy się współpracy z każdym, którego prawo zamówień publicznych bezpośrednio dotyczy, zarówno jeśli chodzi o udzielanie, jak i nabywanie zamówień publicznych. Reprezentujemy interesy Zamawiających i Wykonawców, udzielając fachowego wsparcia na wszystkich etapach tego procesu, jakim są procedury przetargowe.
Naszą domeną jest bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznej pomocy stronom, które podejmują się przygotowania i prowadzenia procedur przetargowych, a także tym, które składają swoje oferty w przetargach. Niestety, czasem zdarza się, że bez doradztwa kancelarii prawnej, że postępowanie przetargowe kończy się nieudzieleniem żadnego zmówienia. Nieznajomość wszystkich niuansów prawnych, niekompletne lub błędne opracowanie dokumentacji przetargowej lub oferta przygotowana niezgodnie z procedurami to najczęściej występujące pomyłki, których można uniknąć podejmując się współpracy z naszą kancelarią. Na bieżąco uaktualniamy swoją wiedzę i doskonalimy swoje umiejętności, żeby móc świadczyć usługi naszym Klientom na najwyższym poziomie.
Pochylamy się nad analizą wszelkiego rodzaju orzeczeń. Czytanie i odpowiadanie na pisma przygotowane przez Krajową Izbę Odwoławczą, Urząd Zamówień Publicznych Zespół Arbitrów, Sądy Okręgowe to nasza codzienność. Odpowiadamy także za komunikację z innymi organami i instytucjami, których działają w sferze, jakim jest prawo zamówień publicznych. Pomagamy Zlecającym na wszystkich poszczególnych etapach: podczas przygotowań i prowadzania szacunków zakładanych wydatków, w trakcie postępowania, a także po nim. Pilnujemy, żeby opis przedmiotu zamówienia nie naruszał zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także przykładamy szczególną uwagę do tego, by opis warunków udziału w postępowaniu był skuteczny. W imieniu Klientów prowadzimy postępowanie przetargowe w sposób, który tworzy atmosferę zaufania. To ważne, by uczestnicy, którzy biorą udział w przetargu czuli się bezpiecznie. W przypadku ewentualnego protestu, odwołania i skargi do Sądu Okręgowego, podejmujemy się prowadzenia odpowiedniego postępowania.
Podejmujemy się także współpracy z Przedsiębiorcami. Oni także potrzebują wsparcia prawnego podczas przystępowania do przetargu. Dzięki rzetelnemu i proceduralnemu przygotowaniu oferty chronimy je przed bezzasadnym odrzuceniem. Świadczymy usługi doradcze w zakresie występowania w postępowaniu – zapewniamy dostęp do dokumentacji przetargu. Błyskawicznie informujemy o wszelkich naruszeniach prawa oraz w razie konieczności sięgamy po środki ochrony prawnej, jakim jest odwołanie i skarga do Sądu Okręgowego. Śledzimy także postępowania kontrolne, by w pełni móc chronić ofertę Przedsiębiorcy.
Prawo zamówień publicznych to niezwykle trudna dziedzina prawa, w której zazwyczaj ciężko sprawnie poruszać się laikowi. Dobrze jest więc zaufać prężnie działającej na rynku Kancelarii Prawnej, żeby móc oszczędzić swój czas oraz efektywnie skorzystać z możliwości przetargowych. Zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszą Kancelarią – każdorazowo przygotowujemy indywidualną ofertę dla Klienta. Respektujemy różne opcje trybu wynagradzania, tak, by dopasować się do potrzeb wszystkich Klientów.