Prawo zamówień publicznych Wrocław

sty 31, 2018

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prawo zamówień publicznych to kolejna dyscyplina prawna, nad którą pochyla się nasza kancelaria. Podejmujemy się współpracy z każdym, którego prawo zamówień publicznych bezpośrednio dotyczy, zarówno jeśli chodzi o udzielanie, jak i nabywanie zamówień publicznych. Reprezentujemy interesy Zamawiających i Wykonawców, udzielając fachowego wsparcia na wszystkich etapach tego procesu, jakim są procedury przetargowe.
Naszą domeną jest bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznej pomocy stronom, które podejmują się przygotowania i prowadzenia procedur przetargowych, a także tym, które składają swoje oferty w przetargach. Niestety, czasem zdarza się, że bez doradztwa kancelarii prawnej, że postępowanie przetargowe kończy się nieudzieleniem żadnego zmówienia. Nieznajomość wszystkich niuansów prawnych, niekompletne lub błędne opracowanie dokumentacji przetargowej lub oferta przygotowana niezgodnie z procedurami to najczęściej występujące pomyłki, których można uniknąć podejmując się współpracy z naszą kancelarią. Na bieżąco uaktualniamy swoją wiedzę i doskonalimy swoje umiejętności, żeby móc świadczyć usługi naszym Klientom na najwyższym poziomie.
Pochylamy się nad analizą wszelkiego rodzaju orzeczeń. Czytanie i odpowiadanie na pisma przygotowane przez Krajową Izbę Odwoławczą, Urząd Zamówień Publicznych Zespół Arbitrów, Sądy Okręgowe to nasza codzienność. Odpowiadamy także za komunikację z innymi organami i instytucjami, których działają w sferze, jakim jest prawo zamówień publicznych. Pomagamy Zlecającym na wszystkich poszczególnych etapach: podczas przygotowań i prowadzania szacunków zakładanych wydatków, w trakcie postępowania, a także po nim. Pilnujemy, żeby opis przedmiotu zamówienia nie naruszał zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także przykładamy szczególną uwagę do tego, by opis warunków udziału w postępowaniu był skuteczny. W imieniu Klientów prowadzimy postępowanie przetargowe w sposób, który tworzy atmosferę zaufania. To ważne, by uczestnicy, którzy biorą udział w przetargu czuli się bezpiecznie. W przypadku ewentualnego protestu, odwołania i skargi do Sądu Okręgowego, podejmujemy się prowadzenia odpowiedniego postępowania.
Podejmujemy się także współpracy z Przedsiębiorcami. Oni także potrzebują wsparcia prawnego podczas przystępowania do przetargu. Dzięki rzetelnemu i proceduralnemu przygotowaniu oferty chronimy je przed bezzasadnym odrzuceniem. Świadczymy usługi doradcze w zakresie występowania w postępowaniu – zapewniamy dostęp do dokumentacji przetargu. Błyskawicznie informujemy o wszelkich naruszeniach prawa oraz w razie konieczności sięgamy po środki ochrony prawnej, jakim jest odwołanie i skarga do Sądu Okręgowego. Śledzimy także postępowania kontrolne, by w pełni móc chronić ofertę Przedsiębiorcy.
Prawo zamówień publicznych to niezwykle trudna dziedzina prawa, w której zazwyczaj ciężko sprawnie poruszać się laikowi. Dobrze jest więc zaufać prężnie działającej na rynku Kancelarii Prawnej, żeby móc oszczędzić swój czas oraz efektywnie skorzystać z możliwości przetargowych. Zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszą Kancelarią – każdorazowo przygotowujemy indywidualną ofertę dla Klienta. Respektujemy różne opcje trybu wynagradzania, tak, by dopasować się do potrzeb wszystkich Klientów.

Współpracujmy razem