Restrukturyzacja zadłużenia Wrocław

mar 27, 2018

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Co to jest restrukturyzacja?

Opierając się na wielu źródłach można stwierdzić, że książkowo restrukturyzacja to zmiany, czasem gwałtowne, zachodzące w aktywach, pasywach lub sposobie organizacji danej firmy, prowadzące do zwiększenia jej wydajności, bądź funkcjonalności. Niektórzy używają nawet zamiennie określenia „transformacja”, bo są to praktycznie równoznaczne pojęcia. Można zatem powiedzieć, że restrukturyzacja firmy to pewnego rodzaju przeobrażenie jej, wraz z jej strukturą gospodarczą. Jest to zatem bardzo szerokie i rozbudowane pojęcie, ponieważ restrukturyzacja spółki może wiązać się z wieloma różnymi działaniami. Proces restrukturyzacji może chociażby prowadzić do wyprowadzenia firmy z kłopotów finansowych, czym głównie się zajmujemy jako kancelaria restrukturyzacyjna.

Przyczyny restrukturyzacji. Jak to działa?

Firma, w której po jakimś czasie funkcjonowania na rynku zaczynają występować problemy, ma zazwyczaj deficyt trzech kluczowych rzeczy: czasu, zaufania oraz pieniędzy. To są właśnie przyczyny, przez które następuje otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, którym zajmuje się nasza kancelaria. Takie postępowanie przebiega zazwyczaj w trzech etapach, które mają prowadzić do odzyskania płynności, a więc pozbycia się deficytu wspomnianych trzech kluczowych aspektów. Jakie to etapy?

Wstrzymanie egzekucji

Deficyt czasu objawia się tym, że firma nie jest w stanie w wyznaczonym terminie spłacić należności, które powinna. Z tego powodu wierzyciele zaczynają się niecierpliwić i po jakimś czasie w końcu zaczynają domagać się spłaty. Dlatego też rozpoczynają oni proces windykacji swoich należności w postaci wezwań do zapłaty na adres firmy. W skrajnych przypadkach dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjne. Proces restrukturyzacji pomaga firmie, będącej w kłopotach, zdobyć więcej czasu na podjęcie działań ratunkowych. Wraz z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, wstrzymywane są bowiem wszelkie egzekucje, a nowe nie mogą być rozpoczęte. Dzięki temu właśnie firma zyskuje cenny czas, w którym może one wdrożyć w życie plan ratunkowy, który zazwyczaj już wcześniej jest gotowy. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w etapie wstrzymania egzekucji jest zatem, można powiedzieć, sznurkiem, dzięki któremu można rzucić koło ratunkowe tonącej firmie.

Odzyskanie zaufania

Na podstawie naszego sporego już doświadczenia, jako kancelarii restrukturyzacyjnej, trzeba powiedzieć, że firmy będące w kłopotach łatwiej mogą z nich wyjść w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, kiedy zachowają dobre relacje ze swoimi dostawcami, kontrahentami lub współpracownikami. Pozostając bowiem z nimi w dobrych relacjach, firma może liczyć na większą wyrozumiałość ze strony całego środowiska biznesowego, a więc także wierzycieli. W Polsce wciąż jest bardzo niewielka świadomość przedsiębiorstw w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, przez co często zbyt często decydują się one za późno na skorzystanie z dostępnych możliwości restrukturyzacji spółki. Zazwyczaj decydują się na taki krok po, trwającym wiele miesięcy, składaniu wielu obietnic względem wierzycieli, oczywiście bez pokrycia w rzeczywistości. To po takich właśnie obietnicach cierpliwość wierzycieli w końcu się kończy i przestają oni już zupełnie ufać przedsiębiorcy. Kiedy już dana firma zdecyduje się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, to powinna ona zadbać o to, aby było ono przeprowadzone z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Posiada on bowiem odpowiednie kompetencje i wiedze w tym zakresie, dzięki czemu może przeanalizować sytuację i zaproponować najlepszy sposób na wyjście firmy z kłopotów. W ten sposób wierzyciele odzyskują zaufanie do firmy, opierając się na wiedzy doradcy restrukturyzacyjnego.

Pozyskanie kapitału lub finansowani

Jeśli komuś wydaje się, że samo postępowanie restrukturyzacyjne jest proste, to tkwi w błędzie. Nawet w przypadku takiego postępowania, trzeba mieć odpowiednie środki pieniężne. Czasami, aby firma odzyskała płynność finansową, wystarczy samo wstrzymanie postępowań egzekucyjnych. Wtedy, można powiedzieć już to wstrzymanie egzekucji, jest pozyskaniem środków na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zdecydowanie częściej dochodzi jednak do sytuacji, w której potrzeba większej ilości pieniędzy. Wtedy pomocne okazują się możliwości dezinwestycyjne. Można wówczas pozyskać finansowanie, które zabezpieczone jest na majątku lub sprzedać część majątku, przy wcześniejszym uwzględnieniu tej operacji w planie restrukturyzacyjnym. Jeżeli firma posiada majątek to możliwości jest naprawdę sporo. W gorszej sytuacji jest firma nieposiadająca majątku, chociaż i tutaj choćby sama ustawa prawna określa kilka środków restrukturyzacyjnych jak: odroczenie terminu, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości zadłużenia, czy konwersję zadłużenia na udziały lub akcje.

Podsumowanie. Restrukturyzacja jako proces naprawczy.

Efektem przeprowadzenia procesu restrukturyzacji w tych trzech etapach, zwracając uwagę na odzyskanie trzech kluczowych elementów dla firmy, powinno być pozyskanie finansowania lub zredukowanie zadłużenia, które pozwoli firmie odzyskać płynność finansową. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa czy restrukturyzacja spółki jest zatem procesem naprawczym, w którym firma zyskuje czas, zaufanie oraz środki finansowe. Właśnie tak nasza kancelaria rozumie idee restrukturyzacji i w ten sposób nasi doradcy ją prowadzą. A wszystko po to, aby ratować firmy przed upadłością.

Współpracujmy razem