Rozwód a dziecko

sty 5, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jedną z najważniejszych kwestii, jakie rozstrzyga sąd podczas rozprawy rozwodowej, jest oczywiście kwestia opieki nad dzieckiem lub dziećmi rozwodzącej się pary. Ostatecznie dobro dziecko zależy od tego, kto otrzyma prawo opieki nad nim – matka, ojciec czy oboje. Sytuacja jest prostsza, jeśli małżonkowie potrafią dojść w tej kwestii do porozumienia. Nierzadko jednak decyzję musi podjąć sąd.

Rozwód a opieka nad dzieckiem

Rozwód sam w sobie jest traumą dla dziecka. Dlatego też trzeba dołożyć starań, aby wszystko przebiegało możliwie jak najmniej boleśnie. Gdy rozwodzą sie pary, które mają dzieci, rozwód jest nie tylko zakończeniem ich małżeństwa. Trzeba uregulować wiele istotnych kwestii dotyczących ich przeszłego życia i wychowywania dziecka. Rozwód oznacza w takiej sytuacji:

 • podział majątku pary;

 • konieczność ustalenia alimentów;

 • przyznanie prawa do dziecka jednemu z małżonków lub obojgu;

 • określenie, z kim będzie dziecko mieszkało;

 • ustalenie formy kontaktów dziecka z drugim z rodziców.

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie zawrą porozumienie wychowawcze, sąd może powierzyć obojgu pełnię władzy rodzicielskiej. Porozumienie wychowawcze to nic innego jak tylko swego rodzaju umowa pomiędzy rodzicami, która określa, jak ma przebiegać wspólna opieka nad dzieckiem. Jeśli umowa jest korzystna dla dziecka, sąd powinien ją zaakceptować.

Porozumienie wychowawcze powinno obejmować:

 • wysokość alimentów oraz termin ich wypłacania;

 • dokładne zasady kontaktowania się dziecka z rodzicami, a także zasady organizowania świąt, wakacji i ferii;

 • zasady kontaktu dziecka z dziadkami;

 • plany dotyczące edukacji dziecka.

Rozwód a alimenty

W wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka także o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz o tym, w jakim stopniu rodzice będą partycypować w kosztach jego otrzymania. Przy wyliczaniu kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę nie tylko dochód, który rodzic pozyskuje, ale także jego ogólne możliwości zarobkowania. Alimenty muszą być na tyle wysokie, aby dziecko miało tę samą stopę życiową co rodzice. Jeśli rodzic ma wysokie dochody, nie może pokrywać kosztów wyłącznie podstawowych potrzeb dziecka, nie partycypując w kosztach dodatkowych.

Rozwód a kontakty z dzieckiem

Nawet w sytuacji, kiedy to pełnia praw rodzicielskich zostanie przyznana jednemu z rozwodzących się małżonków, ma on zwykle prawo do współdecydowania o ważnych kwestiach w życiu dziecka. Dotyczy to np.:

 • wybór placówki oświatowej, w której ma się dziecko kształcić;

 • leczenia;

 • miejsca zamieszkania dziecka;

 • wyboru miejsca, gdzie dziecko ma spędzić wakacje;

 • wyboru zajęć pozaszkolnych.

Rodzic, który nie otrzymał opieki nad dzieckiem, ma naturalnie prawo do jego widywania. Jeżeli jest problem z porozumieniem w tej kwestii, sprawa jest rozstrzygana przez sąd opiekuńczy. Zasadniczo jednak rodzic ma prawo do:

 • spotykania się z dzieckiem;

 • korespondowania z dzieckiem;

 • zabierania go poza miejsce zamieszkania.

Współpracujmy razem