Separacja a rozwód – Jaka jest różnica? Wrocław

lut 8, 2018

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jaka jest różnica między separacją a rozwodem? Zasadniczo orzeczenie sądu o separacji ma prawie takie same skutki jak orzeczenie rozwodu. Różnice dotyczą kwestii alimentacyjnej, a także samej procedury. Sama separacja, dokładnie tak samo, jak rozwód, zwalnia małżonków z obowiązków małżeńskich. Separacja ma być niejako czasem na przemyślenie, czy faktycznie ma dojść do rozwodu, a także na ewentualne próby naprawy związku małżeńskiego.

Separacja czy rozwód? Procedury

Zarówno procedury rozwodowe jak i związane z separacją normowane są przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego, a konkretnie art. 436-446 k. p. c. Koszty sądowe również są w tym przypadku takie same. Problematyczna może być sytuacja, kiedy jeden z małżonków chce rozwodu, a drugi separacji. W takim przypadku, jeśli żądanie rozwodu będzie uzasadnione, to właśnie rozwód będzie podstawą rozstania. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy małżonek, który nie jest winien rozkładu związku małżeńskiego, nie godzi się na rozwód i zamiast niego domaga się separacji. Jeszcze przed wydaniem wyroku I instancji możliwa jest zmiana żądania separacji na żądanie rozwodu. Po tym wyroku konieczna jest odrębna sprawa sądowa.

Orzekanie o winie w przypadku separacji

W przypadku rozwodu może być orzekana wina, oprócz tego ustalane są kwestie majątkowe oraz oczywiście opieka nad dziećmi rozwodzącej się pary. A jak wygląda to, gdy chodzi o separację? Jeżeli oboje małżonkowie zgodnie domagają się separacji, wina nie jest orzekana. Natomiast w przypadku, gdy o separację występuje jeden małżonek, sąd zobowiązany jest orzec winę. Tak samo, jak w przypadku rozprawy rozwodowej, trzeba ustalić, kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi, jak również określić udział małżonków w kosztach ich utrzymania, zasady kontaktów z dziećmi itd.

Separacja ma wpływ także na sytuację majątkową małżonków, konkretnie dochodzi w tym przypadku do ustania wspólnoty majątkowej. Dotyczy to zarówno zgromadzonych oszczędności, jak i domu. Dorobek małżonków dzielony jest tak samo, jak podczas rozwodu. Małżonkowie, którzy pozostają w separacji, nie dziedziczą po sobie. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli zostaną wymienieni w testamencie.

Separacja a rozwód. Różnice

W przeciwieństwie do rozwodu możliwe jest orzeczenie separacji, kiedy doszło do zupełnego rozkładu pożycia, nawet gdy rozkład ten nie jest trwały. To jednak nie wszystkie różnice pomiędzy separacja a rozwodem. Pozostałe różnice:

  • w przypadku separacji żona nie może powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem przez złożenie stosownego oświadczenia w USC;

  • małżonkowie w separacji nadal są zobowiązani do wzajemnej pomocy, jeśli jej konieczność wskazują względu słuszności;

  • jeśli dojdzie do tego, że sąd orzeknie o płaceniu alimentów przez małżonka, który nie jest winny rozpadu małżeństwa, obowiązek ten nie kończy się po pięciu latach od separacji;

  • małżonkowie w separacji nie mają prawa do zawarcia nowego małżeństwa.

Współpracujmy razem