Tarcza antykryzysowa – nowa odsłona!

maj 4, 2020

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czy faktycznie polscy przedsiębiorcy, których dotknęła epidemia spowodowana COVID – 19 mają szanse uzyskać realną pomoc finansową? Sprawdź czy w związku z COVID-19 możesz dostać pieniądze na podratowanie firmy?

Zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości? Świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie do kosztów działalności czy mikropożyczka oferowane w związku z niekorzystnymi skutkami COVID-19 nie są dla Ciebie wystarczającą pomocą? Sprawdź czy możesz skorzystać z napływu gotówki z dodatkowych funduszy!

Wczoraj o 18:00 ruszył nabór przyjmowania wniosków dla MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH i ŚREDNICH firm w ramach programu pomocowego prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

UWAGA – PRAWNIK RADZI!!!

Najważniejsze jest to, że ilość środków pomocowych jest ograniczona!!! Może okazać się, że mimo spełnienia warunków nie otrzymasz SUBWENCJĘ. Pozostaje więc aktualna zasada KTO PIERWSZY TEN LEPSZY!

Kto i ile może skorzystać na programie?

Program wsparcia kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W zależności od ilości pracowników, uzyskanych obrotów w 2019 r. oraz spadku obrotów odnotowanych po 1 lutego 2020 r. możesz uzyskać pomoc w wysokości iloczynu 12.000 zł, 24.000 zł, 36.000 zł oraz ilości osób z którymi współpracujesz (o ile jesteś mikroprzedsiębiorcą) lub 4, 6 czy nawet 8% przychodów 2019 r. – jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą. Maksymalnie możesz uzyskać pomoc do 800.000 EUR. Zanim zastanowisz się czy warto się schylić po te pieniądze, sprawdź czy spełniasz warunki, aby uzyskać pomoc.

Subwencja dla MIKROPRZEDSIĘBIORCY – możesz z niej skorzystać, jeśli:

 • na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadałeś status mikroprzedsiębiorcy czyli zatrudniałeś, co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela) oraz roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR,

 • masz spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (przez spadek obrotów rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym bądź wartościowym),

 • na dzień złożenie wniosku nie otworzyłeś likwidacji, nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne,

 • posiadasz rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jesteś zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”),

 • w dniu 31 grudnia 2019 r. prowadziłeś działalność,

 • nie zalegałeś z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku (od tej zasady są pewne wyjątki),

 • nie prowadzisz działalności gospodarczej, która została wyłączona z programu.

Co możesz zyskać?

Możesz uzyskać subwencję stanowiącą iloczyn liczby zatrudnionych osób oraz kwoty:

 • 12.000 zł – jeśli spadek Twoich obrotów wynosi co najmniej 25%, ale mniej niż 50%,

 • 24.000 zł – jeśli spadek Twoich obrotów wynosi co najmniej 50%, ale mniej niż 75%,

 • 36.000 zł – jeśli spadek Twoich obrotów wynosi co najmniej 75%.

Subwencja dla MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY – możesz z niej skorzystać, jeśli:

 • na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadałeś status małego lub średniego przedsiębiorcy czyli zatrudniałeś, co najmniej 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela) oraz obrót za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 EUR lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR, nie jest Mikroprzedsiębiorcą lub nie jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu rządowego pt. „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

 • masz spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (przez spadek obrotów rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym bądź wartościowym),

 • na dzień złożenie wniosku nie otworzyłeś likwidacji, nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne,

 • posiadasz rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jesteś zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”),

 • w dniu 31 grudnia 2019 r. prowadziłeś działalność,

 • nie zalegałeś z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku (od tej zasady są pewne wyjątki),

 • nie prowadzisz działalności gospodarczej, która została wyłączona z programu.

Co możesz zyskać?

Możesz uzyskać subwencję w kwocie 4, 6 lub 8% przychodu z 2018 r. (wysokość subwencji jest uzależniona od spadku obrotów).

Najlepsze na koniec…

Dlaczego warto skorzystać z subwencji – ponieważ co do zasady zwraca się wyłącznie część subwencji w wysokości 25% i to przez okres 2 lat, ale zaczynasz spłatę rok po uzyskaniu subwencji.

Nie masz siły, czasu i chęci brnąć przez kolejne opracowania rządowe, których instrukcja jest większa niż sam regulamin??? Boisz się kruczków prawnych i potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu wniosku, bądź przeprowadzenia procesu rozliczeni subwencji, a może chciałbyś uzyskać więcej szczegółów. Zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii.

Współpracujmy razem