Windykacja należności Wrocław

lis 18, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasza kancelaria prawna zajmuje się kompleksową obsługą zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Każdy pracujący u nas radca prawny zna doskonale wszystkie zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń finansowych. Windykacja należności nigdy nie jest łatwa do przeprowadzenia, dlatego też nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby pomóc w tym swoim klientom. Naszą kancelarię interesuje jedynie skuteczna i w pełni profesjonalna windykacja należności związana przede wszystkim z należnościami za:
– niepłacone faktury
– niedotrzymanie postanowień umów pomiędzy co stronami
– zaległości w opłatach za czynsz
– niespłacone pożyczki
– kary umowne itd.

Przed każdym zleceniem zgłaszająca się do nas ze swoim problemem osoba w pierwszej kolejności przeprowadzi rozmowę z prawnikiem, podczas której ustalone zostaną wszystkie zasady i postępowania na krętej i wyboistej drodze do odzyskania finansowych należności. Rozmowa może odbyć się telefonicznie lub bezpośrednio w biurze kancelarii w zależności od tego, która z możliwości będzie w danym momencie najdogodniejsza dla klienta. Poza ustaleniem toku postępowania, wyjaśnione zostaną wszystkie wątpliwości, a każde zadane pytanie uzyska fachową odpowiedź. Bardzo często na takim spotkaniu zapada decyzja, czy dany klient rzeczywiście potrzebuje doradztwa i poprowadzenia sprawy przez naszą kancelarię prawną. Jeśli tak, to możecie być Państwo całkowicie pewni, że waszą sprawą zajmie się wysoce wykwalifikowana osoba z dużym doświadczeniem w dziedzinie tak trudnej jak windykacja należności. Warto zaznaczyć, że trudnymi sprawami nie zajmują się u nas osoby świeżo po studiach, nie posiadające jeszcze odpowiedniego zawodowego doświadczenia. Takie osoby pełnią jednak funkcje doradcze, gdyż bardzo często mają świeże spojrzenie na wiele spraw, które wieloletni prawnik może pominąć w początkowym etapie. Doradzając widzą jak każda sprawa wygląda, dzięki czemu zdobywają niezwykle cenne umiejętności na dalszą, zawodową przyszłość.

Windykacja należności jest procesem niezwykle złożonym. Zanim jednak zdecydujemy się razem z klientem na oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu, wszystkie możliwe spory staramy się załatwić polubownie w ten sposób, aby nasz klient był jak najbardziej usatysfakcjonowany z takiego rozwiązania sprawy. Każda windykacja należności składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest właśnie etap przedsądowy. Zawsze najkorzystniej jest rozwiązać sprawę za porozumieniem stron, niestety jednak nie zawsze można to osiągnąć. Jeśli na pierwszym etapie negocjacje nie przyniosą oczekiwanych skutków przechodzimy do etapu drugiego, czyli postępowania sądowego. Po uzyskaniu pomyślnej dla naszego klienta decyzji organu sądowego trzecim, a zarazem ostatnim etapem jest etap komorniczej egzekucji, kiedy to udaje się odzyskać bardzo dużą część a czasem nawet całość utraconej w wyniku postępowania dłużnika kwoty. W ostatnim etapie komornik zawsze robi wszystko, aby zająć mienie dłużnika wystarczające na całkowite pokrycie jego zobowiązań. Nasi prawnicy na bieżąco monitorują postępowanie egzekucyjne, a o każdej nowej wiadomości natychmiastowo informujemy zainteresowane osoby.

Współpracujmy razem