Zmiana nazwiska po rozwodzie

lut 14, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pary małżeńskie najczęściej posługują się wspólnym nazwiskiem. Statystycznie rzecz ujmując, najczęściej to żona przyjmuje nazwisko męża. A jak wygląda kwestia nazwiska po rozwodzie? Czy automatycznie wraca się do swojego nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa? Okazuje się, że nie. Małżonek, który przyjmuje nazwisko drugiej osoby, może posługiwać się nim także i po rozwodzie.

Nazwisko po ślubie

Zacznijmy od początku, czyli od nazwiska po ślubie. O tym, jakie nazwisko będzie nosił każdy z małżonków, decyduje stosowne oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Take oświadczenie można złożyć zarówno zaraz po zawarciu związku małżeńskiego, jak i przed podpisaniem przez kierownika urzędu zaświadczenia o braku okoliczności, które uniemożliwiałyby zawarcie związku małżeńskiego. Małżonkowie mogą:

  • zachować swoje dotychczasowe nazwiska;

  • przyjąć wspólne nazwisko, które było nazwiskiem jednego z nich;

  • zdecydować się na nazwisko dwuczłonowe.

Jeśli stosowane oświadczenie nie zostanie złożone oznacza to, że małżonkowie zostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach.

Nazwisko po rozwodzie

Jeśli małżonkowie zostali przy swoich nazwiskach ich sytuacja oczywiście pozostaje bez zmian. Zasadniczo nie ma też potrzeby zmiany nazwiska po rozwodzie, nawet jeśli przyjęło się nazwisko współmałżonka. Jednak wiele osób korzysta z możliwość powrotu do nazwiska rodowego.

Jak wrócić do swojego nazwiska panieńskiego? To pytanie zadaje sobie wiele pań. Przede wszystkim należy przestrzegać obowiązujących terminów. Małżonek, który zdecydował się na zmianę swojego nazwiska po ślubie, ma trzy miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu na złożenie w urzędzie stanu cywilnego oświadczenia, że chce wrócić do swojego poprzedniego nazwiska.

Pamiętajmy, że zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwa dopiero po tym, jak orzeczenie sądu się uprawomocni. Nie można wnioskować o zmianę nazwiska w czasie postępowania sądowego. Nie ma także możliwości, aby po zmianie nazwiska orzekał sąd. Jeśli po rozwodzie przekroczysz termin trzech miesięcy, możesz zmienić nazwisko wyłącznie wg ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Współpracujmy razem