Adwokat Wrocław – Kim jest i kiedy skorzystać z jego pomocy?

sie 28, 2019

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adwokat Wrocław to prawnik, który ukończył studia prawnicze najwyższego stopnia. Długa i wymagająca edukacja adwokatów obejmuje nie tylko 5-letnie studia prawnicze, ale również 3-letnią aplikację adwokacką, czyli odbytą praktykę w adwokaturze, oraz zdanie zawodowego egzaminu adwokackiego. Ze spełnienia dwóch ostatnich kryteriów zwolnione są wyłącznie te osoby, które posiadają tytuł naukowy profesora lub osiągnęły stopień naukowy doktora habilitowanego. Prawo do wykonywania zawodu adwokata przyznaje okręgowa rada adwokacka.

Wśród wszystkich prawników to właśnie adwokat Wrocław ma najszersze uprawnienia. Może on świadczyć pomoc prawną poprzez:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych,
 • a także poprzez występowanie przed sądami oraz urzędami.

Wówczas adwokat Wrocław może reprezentować osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne.

kancelaria adwokacka wrocław

Aktualnie w Polsce jest ponad 7 tysięcy adwokatów, choć łącznie z aplikantami liczba ta wynosi kilkanaście tysięcy. Najwięcej adwokatów wykonuje swoją pracę w stolicy, a w następnej kolejności występują duże miasta, takie jak Kraków, Wrocław, Łódź oraz Poznań. Większość małych miast boryka się z zbyt małą liczbą prawników – jeden adwokat Wrocław przypada nawet na kilkadziesiąt tysięcy osób. Z tego powodu zasięgnięcie pomocy prawnej często wiąże się z koniecznością wyjazdu do innego miasta.

Adwokat Wrocław może prowadzić kancelarię prawną, inaczej określaną jako kancelaria adwokacka Wrocław. Tego rodzaju biuro może mieć naprawdę szeroki zakres usług. Kancelaria adwokacka Wrocław jest dobrym miejscem na uzyskanie jednorazowej porady, ale znajdziemy tam również osoby mogące reprezentować w sądzie nasze interesy. Zwykle kancelaria adwokacka Wrocław specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych, administracyjnych oraz gospodarczych. Możemy więc rozwiązywać w niej prawne problemy dotyczące m.in. życia prywatnego, rodzinnego, zawodowego oraz sąsiedzkiego.

Czym różni się adwokat Wrocław od radcy prawnego i prawnika?

Adwokat Wrocław często jest grzecznościowo nazywany mecenasem, choć określenie to nie stanowi tytułu zawodowego. Osoby niezaznajomione z terminologią prawną często mylą ze sobą pojęcia takie, jak adwokat Wrocław, radca prawny oraz prawnik. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że radca prawny jest prawnikiem, który ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez jedną z Okręgowych Izb Radców Prawnych. Radca prawny, podobnie jak adwokat Wrocław, występuje przed sądem, reprezentując swoich klientów. Nie zajmuje się on jednak większością spraw karnych.

Różnica pomiędzy obowiązkami, które wykonuje adwokat Wrocław, a uprawnieniami prawnika również jest znacząca. Prawnik ukończył wyższe studia prawnicze i posiada tytuł magistra nauk prawnych. W jego kompetencjach leży zatem doradztwo prawne. Może on również kontynuować naukę i podjąć kilkuletnią aplikację. W zależności od obranej ścieżki edukacyjnej zyskuje wówczas prawo do wykonywania zawodu takiego, jak adwokat Wrocław, radca prawny, komornik lub prokurator.

dobry adwokat wrocław

Jakie dziedziny prawne obsługuje adwokat Wrocław?

Kancelaria adwokacka Wrocław bądź adwokat Wrocław może zająć się rozwiązywaniem problemów prawnych związanych z niemal każdą dziedziną naszego życia. Należy mieć przy tym na uwadze, że poszczególny adwokat Wrocław zwykle posiada większe doświadczenie w jednej lub w kilku dziedzinach prawa, niekoniecznie we wszystkich. To właśnie na podstawie doświadczenia, które posiada adwokat Wrocław, powinniśmy dokonać wyboru konkretnej kancelarii do rozwiązywania naszej sprawy. Jakie zatem są podstawowe różnice w dziedzinach prawa, w których specjalizuje się dany adwokat Wrocław?

Adwokat Wrocław – Prawo cywilne

Wskazana gałąź prawa opiera się na Kodeksie cywilnym i dotyczy stosunków pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, czyli osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawy przyznały taką zdolność prawną. Ze względu na swoje szczególne rozbudowanie i wieloaspektowość prawo cywilne dzieli się na kilka dodatkowych podgałęzi:

 • część ogólną, która zawiera regulacje dotyczące całego prawa cywilnego,
 • prawo rzeczowe dotyczące przede wszystkim szeroko rozumianych rzeczy (np. nieruchomości) oraz zwierząt,
 • prawo zobowiązań skupiające się na normach prawnych regulujących wymianę dóbr i usług,
 • prawo spadkowe określające zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela
 • oraz prawo rodzinne zajmujące się majątkowymi i niemajątkowymi stosunkami prawnymi w rodzinie.

Adwokat Wrocław będący specjalistą w dziedzinie prawa cywilnego może pomóc nam w wielu sprawach, m.in. takich, jak ustalenie władzy rodzicielskiej, nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie czy prawidłowe sporządzenie różnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Bardzo często zdarza się jednak tak, że dany adwokat Wrocław największe doświadczenie posiada właśnie w jednej z podgałęzi prawa cywilnego, specjalizując np. w sprawach dotyczących spadków.

Adwokat Wrocław – Prawo karne

Ta dziedzina prawa opiera się na Kodeksie karnym i posiada bardzo ważne dla społeczeństwa funkcje: sprawiedliwościową, ochronną, gwarancyjną, kompensacyjną oraz prewencyjną. Prawo karne dotyczy kwestii odpowiedzialności karnej za czyny zabronione, które odpowiadają opisowi zachowania określonego w ustawie karnej. Wiążą się one z groźbą kary kryminalnej, czyli grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. W Polsce najwyższy wymiar kary pozbawienia wolności to tzw. dożywocie. Prawo karne dzielimy ze względu na podmiot regulacji, czyli prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze.

Adwokat Wrocław specjalizujący się w prawie karnym może pomagać zarówno osobie, której postawiono zarzut popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia, jak i ofierze przestępstwa, która chce dochodzić sprawiedliwości.

adwokat wrocław prawo karne

Adwokat Wrocław – Prawo administracyjne

Reguluje stosunki prawne występujące pomiędzy organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego a różnymi innymi podmiotami. Szczególną cechą charakterystyczną prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania poprzez nie przymusu państwowego, który może np. pozbawiać majątku czy wolności. W Polsce wyróżniamy prawo administracyjne ustrojowe, materialne oraz procesowe. Z kolei kompleksowe gałęzie prawa administracyjnego to m.in.:

 • prawo budowlane regulujące kwestie związane z budową obiektów,
 • prawo oświatowe sprawujące nadzór nad systemem oświaty,
 • prawo lotnicze ustalające stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego,
 • prawo morskie regulujące stosunki społeczne związane z działalnością człowieka na morzu,
 • i prawo łowieckie nadzorujące hodowlę i ochronę zwierzyny łownej.

Sytuacje, w których potrzebny będzie adwokat Wrocław specjalizujący się w prawie administracyjnym, dotyczą przykładowo chęci uzyskania zezwolenia, koncesji bądź licencji przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub sporządzenia wniosku, skargi czy odwołania do organu samorządowego, publicznej administracji czy sądu.

Adwokat Wrocław – Prawo pracy

Rozbudowana gałąź prawna obejmuje regulacje dotyczące stosunków pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Prawo pracy opiera się na Kodeksie pracy zawierającym szczegółowe regulacje dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy.

Kancelaria adwokacka Wrocław, która specjalizuje się w prawie pracy, może pomóc m.in. w sprawach dotyczących mobbingu, odwołaniu się od wypowiedzenia umowy o pracę lub uzyskaniu wypłaty odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę. Pamiętajmy jednak, że adwokat Wrocław pomaga nie tylko pracowniom, ale również pracodawcom, np. wyjaśniając przepisy prawa pracy lub doradzając podczas prowadzonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak wybrać adwokata we Wrocławiu?

Zwykle wizyta u adwokata jest dla nas stresującą czynnością, ponieważ kojarzy nam się z problemami prawnymi. Często są one jednak nieuniknione, pojawiając się nie tylko bezpośrednio z naszej winy. Zamiast starać się rozwiązywać problemy natury prawnej na własną rękę, lepiej zwrócić się o pomoc do sprawdzonego specjalisty. Zwykle to właśnie dzięki wsparciu, jakie oferuje adwokat Wrocław, unikamy stresujących spraw sądowych. Adwokat Wrocław może przykładowo znaleźć kompromisowe rozwiązanie, doprowadzając do porozumienia między stronami konfliktu.

Adwokat Wrocław idealny nie powinien być wybierany wyłącznie na podstawie niskich cen swoich usług – a kwoty te mogą znacząco różnić się w zależności od stopnia skomplikowania indywidualnej sprawy. Jakie kryteria wyboru należy w takim razie obrać? Przede wszystkim kancelaria adwokacka Wrocław, na usługi której się zdecydujemy, musi specjalizować się w dziedzinie prawnej, której dotyczy nasza sprawa. Nawet najlepszy adwokat Wrocław nie pomoże, jeśli nie posiada doświadczenia w prowadzeniu spraw podobnych do naszej.

Upewnijmy się także, że dana kancelaria adwokacka Wrocław będzie w stanie poświęcić wystarczającą ilość uwagi naszej sprawie. Czasem może zdarzyć się tak, że tańszy adwokat posiada zbyt wielu klientów, aby jakość ich obsługi była zadowalająca. W takim przypadku lepiej jest zainwestować dodatkowe środki, jednak mieć przy tym pewność, że problem zostanie skrupulatnie rozwiązany. Na wagę złota wyceniany jest dobry, szybki kontakt z adwokatem. Może on przydać się w nagłych sytuacjach, w których zmieniają się okoliczności naszej sprawy lub dochodzą nowe dokumenty, które musimy w niej uwzględnić.

Sprawa drugorzędna, to samo usposobienie, które posiada adwokat Wrocław mający nam pomóc. Wiadome jest, że lepiej będzie się nam współpracować z osobą komunikatywną oraz empatyczną. W końcu kancelaria adwokacka Wrocław jest miejscem, w którym zadajemy wiele nurtujących nas pytań i chcemy uzyskać rozbudowane, satysfakcjonujące odpowiedzi. Dlatego też lepiej nie zatrudniać adwokata, który niechętnie podchodzi do rozmowy i jest dla nas po prostu nieuprzejmy. Charyzmatyczne usposobienie przyda się nie tylko w komunikacji z nami – dzięki niemu adwokat Wrocław może skutecznie przekonywać sądy do swoich racji.

Jak w przypadku każdej profesji, także dobry adwokat Wroclaw powinien cieszyć się pozytywnymi opiniami. Konkretna kancelaria adwokacka Wrocław może być oceniania przez swoich klientów. O gruntownej wiedzy prawniczej i dużym doświadczeniu danego adwokata będą informować m.in. opinie Google, ale również wpisy na różnego rodzaju forach o tematyce prawnej. Adwokaci Wrocław coraz częściej zdają sobie sprawę z wartości takich rekomendacji, dlatego sami zakładają fanpage na Facebooku oraz tworzą rozbudowane strony internetowe, w których można zamieszczać komentarze.

Na koniec warto wspomnieć o tym, że dobry adwokat Wrocław powinien bezwzględnie przestrzegać surowych norm etycznych. W końcu to on jest dla nas przewodnikiem po zawiłych, często nieoczywistych meandrach prawa. Ufamy mu i nie chcemy, aby wprowadził nas w błąd.

książki adwokata z Wrocławia

Współpracujmy razem