Podział majątku po rozwodzie

kwi 21, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sąd orzeka rozwód gdy stwierdzi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W wydanym przez siebie wyroku stwierdza głównie z czyjej winy orzeka rozwód, ale może również orzec od razu o podziale majątku współmałżonków. O podziale majątku wspólnego można także zdecydować za pomocą mediacji, umownie lub w odrębnym postępowaniu.

Jaki majątek i kiedy można dzielić?

Podziałowi podlegają wszystkie aktywa majątkowe będące wspólnotą małżonków. Mogą to zatem być pieniądze, nieruchomości a nawet drobne przedmioty codziennego użytku czy meble.

Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że roszczenia majątkowe wobec byłego współmałżonka nie ulegają przedawnieniu. Dlatego też o podział majątku można wnieść nawet kilka lat po rozwodzie.

Opłaty sądowe i koszty związane z podziałem majątku

Złożenie wniosku o podział majątku już po ustaniu związku małżeńskiego wiąże się z opłatami sądowymi. Jeśli wniosek opiera się o wspólny projekt podziału opłata taka wynosi 300 zł. Natomiast jeśli jedna ze stron po prostu wnosi o ustanowienie podziału koszt złożenia wniosku to 1000 zł.

Jeśli wybraliśmy drogę sądową lub mediację należy zawsze brać pod uwagę koszty poniesione na rzecz biegłego rzeczoznawcy i/lub adwokatów.

Jeśli samodzielnie zawieramy umowę o podziale majątku powinna zostać ona potwierdzona notarialnie, zatem nasza opłata wyniesie tyle, co taksa i 23% VAT.

W jaki sposób jest dzielony majątek?

Najczęściej podziału dokonuje się pół na pół. Istnieją jednak sytuacje, w których jedno ze współmałżonków otrzymuje większą część majątku. Może to wynikać na przykład z tego, że wniosło ono znacznie większy wkład majątkowy w powstanie wspólnego majątku. Możliwym jest również przyznanie większej części majątku temu z rodziców, który obejmie pieczę nad dziećmi w wypadku, gdy podział pół na pół byłby dla tych dzieci krzywdzący.

Kredyty mieszkaniowe/hipoteczne a podział majątku

W kwestii kredytu hipotecznego sąd weźmie go pod uwagę przy ustalaniu wartości nieruchomości. Nadal jednak nie orzeka on kto ów kredyt powinien spłacać. Sprawą tą powinni zająć się współmałżonkowie na drodze umowy między sobą oraz bankiem, w którym są obciążeni.

Podobnie rozwiązywana jest kwestia kredytu mieszkaniowego. Jeśli umowę z bankiem małżonkowie zawierali razem to nadal oboje są dłużnikami, nawet jeśli sąd przyzna mieszkanie tylko jednemu z nich. Dlatego najlepiej jest zawrzeć między sobą umowę w tej sprawie.

Obie powyższe kwestie wynikają z tego, że sąd dokonuje podziału wyłącznie aktywów, nie pasywów.

Współpracujmy razem