Prawo farmaceutyczne Wrocław

lis 24, 2017

O autorze

Jolanta Wolska

Jolanta Wolska

Radca Prawny

Obsługa prawna osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prawo farmaceutyczne oraz medyczne to kolejne dziedziny, którymi zajmuje się nasza Kancelaria Prawna. Reprezentujemy jednostki badawcze, zarówno polskich i zagranicznych wytwórców, importerów, dystrybutorów we wszystkich sprawach w zakresie ich działalności, także podczas postępowań przed organami inspekcji farmaceutycznej, sądami i urzędami.

Prawo farmaceutyczne to bardzo rozbudowana dziedzina prawa i warto zaufać naszym specjalistom, którzy z troską i uwagą, a także należytą starannością poprowadzą Państwa sprawę. Nasz zespół przeanalizował mnóstwo spraw z zakresu prowadzenia badań klinicznych, dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, tworzenia produktu i marketingu produktu leczniczego. Zagłębiliśmy również zagadnienia związane z nieuczciwą konkurencją na rynku farmaceutycznym i odpowiedzialnością odszkodowawczą za produkt, a także odpowiedzialnością karną za naruszenie przepisów, o których mówi prawo farmaceutyczne. Jesteśmy także specjalistami w sprawach ochrony praw własności intelektualnej. Świadczymy usługi najwyższej jakości, jako wynik naszych wieloletnich doświadczeń i bardzo specjalistycznej wiedzy.

Zajmujemy się opiniowaniem i weryfikacją działań marketingowych w obrocie regulowanym, analizujemy procedury dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, transfer technologi i know-how. Prowadzimy pełne doradztwo w zakresie prawa konkurencji w kontekście regulacji prawnych, z naciskiem na ochronę prawną przed nieuczciwą reklamą i podrabianiem produktów. Przygotowujemy i opiniujemy umowy: licencyjne, kooperacyjne, ubezpieczeniowe, dotyczące prowadzenia badań klinicznych, a także inne umowy, których dotyczy prawo farmaceutyczne. Doradzamy także na temat mechanizmów prawnych związanych z importem równoległym. Zajmujemy się zagadnieniami odpowiedzialności podmiotów zarządzającymi spółkami w sektorze prawa zdrowotnego i podmiotów odpowiedzialnych za szkodę powstałą przez produkt leczniczy albo wyrób medyczny. Prowadzimy klasyfikację produktów farmaceutycznych w aspektach prawa krajowego oraz prawa europejskiego. Prowadzimy również doradztwo i reprezentację w postępowaniach związanych z dopuszczeniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego do obrotu, pozwoleniem na import równoległy, a także zgłoszeń dystrybucji równoległej. Zajmujemy się także refundacją produktów leczniczych, uzyskiwaniem zezwoleń na wytwarzanie albo import produktów leczniczych, zezwoleń na prowadzenie działalności hurtowej, jak również innych zezwoleń, koniecznych na podstawie ustawy prawo farmaceutyczne.

Doświadczony i sumienny radca prawny odpowie na wszystkie wątpliwości i pomoże rozwiązać każdą sprawę związaną z prawem farmaceutycznym. Zlecając nam prowadzenie postępowania, zyskujesz czas i spokój, a także masz pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującą literą prawa. Na bieżąco śledzimy nowelizacje ustaw oraz konfrontujemy się z codziennymi problemami branży farmaceutycznej. Doskonalimy swoją wiedzę w ramach uczęszczania na szkolenia i seminaria naukowe, tak by móc stawić czoła wyzwaniom powstałym w związku z dynamiką i potrzebą rynku. Warto nam zaufać.

Współpracujmy razem