Restrukturyzacja zadłużenia Wrocław

Co to jest restrukturyzacja? Opierając się na wielu źródłach można stwierdzić, że książkowo restrukturyzacja to zmiany, czasem gwałtowne, zachodzące w aktywach, pasywach lub sposobie organizacji danej firmy, prowadzące do zwiększenia jej wydajności, bądź...

Syndyk Wrocław

Kim jest syndyk? Syndyk najogólniej rzecz biorąc, jest osobą, która zajmuje się przeprowadzaniem postępowania upadłościowego firmy. Powoływany jest przez Sąd w momencie ogłoszenia upadłości i ma na celu likwidację majątku danego przedsiębiorstwa. Praktycznie zadanie...

Upadłość konsumencka Wrocław

Upadłość konsumencka istnieje w polskim porządku prawnym od 2008 roku. Początkowo, ze względu na bardzo rygorystyczne zapisy, niewiele osób skorzystało z tej możliwości. Jednak w wyniku złagodzenia przepisów w 2015 roku znacznie wzrosła liczba ogłaszanych upadłości....

Doradca restrukturyzacyjny Wrocław

Przedsiębiorstwa znajdujące się w kłopotach finansowych mogą od 2016 roku liczyć na pomoc nowego specjalisty, którego w ustawie nazwano doradcą restrukturyzacyjnym. Jego kompetencje są szersze niż syndyka, a do wykonywania tego zawodu wymagane jest uzyskanie...

Warunkowe umorzenie postępowania. Na czym ono polega?

Zdarza się, że sąd decyduje o umorzeniu postępowania, mimo że doszło do przestępstwa. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd wydaje wyrok, który wskazuje osobę sprawcy i potwierdza jego winę, jednak nie jest to wyrok skazujący. Chociaż sprawca zostaje...