Dozór elektroniczny zamiast więzienia

Więzienie to jeden z surowszych rodzajów odbywania kary. W niektórych przypadkach można jednak pobyt w zakładzie karnym zastąpić dozorem elektronicznym. Dozór elektroniczny daje zatem możliwość odbywania kary na wolności, co pozwala skazanemu naprawić błędy,...

Pozew o alimenty

Alimenty na dziecko. Kiedy i jak można się o nie ubiegać? Zgodnie z definicją alimenty to obligatoryjne, wypłacane regularnie świadczenia. Obowiązek alimentacyjny może wypływać z pokrewieństwa, małżeństwa oraz powinowactwa. Najczęściej, kiedy mowa o alimentach, chodzi...

Restrukturyzacja zadłużenia Wrocław

Co to jest restrukturyzacja? Opierając się na wielu źródłach można stwierdzić, że książkowo restrukturyzacja to zmiany, czasem gwałtowne, zachodzące w aktywach, pasywach lub sposobie organizacji danej firmy, prowadzące do zwiększenia jej wydajności, bądź...

Syndyk Wrocław

Kim jest syndyk? Syndyk najogólniej rzecz biorąc, jest osobą, która zajmuje się przeprowadzaniem postępowania upadłościowego firmy. Powoływany jest przez Sąd w momencie ogłoszenia upadłości i ma na celu likwidację majątku danego przedsiębiorstwa. Praktycznie zadanie...