Doradca restrukturyzacyjny Wrocław

Przedsiębiorstwa znajdujące się w kłopotach finansowych mogą od 2016 roku liczyć na pomoc nowego specjalisty, którego w ustawie nazwano doradcą restrukturyzacyjnym. Jego kompetencje są szersze niż syndyka, a do wykonywania tego zawodu wymagane jest uzyskanie...

Warunkowe umorzenie postępowania. Na czym ono polega?

Zdarza się, że sąd decyduje o umorzeniu postępowania, mimo że doszło do przestępstwa. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd wydaje wyrok, który wskazuje osobę sprawcy i potwierdza jego winę, jednak nie jest to wyrok skazujący. Chociaż sprawca zostaje...

Separacja a rozwód – Jaka jest różnica? Wrocław

Jaka jest różnica między separacją a rozwodem? Zasadniczo orzeczenie sądu o separacji ma prawie takie same skutki jak orzeczenie rozwodu. Różnice dotyczą kwestii alimentacyjnej, a także samej procedury. Sama separacja, dokładnie tak samo, jak rozwód, zwalnia małżonków...

Rozwód za porozumieniem stron Wrocław

Rozwód za porozumieniem to potocznie używane określenie, które dotyczy rozwodu bez orzekania o winie. Warto od razu podkreślić, że tego typu rozwód jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy małżonkowie majaą jednakowe stanowisko co do nieorzekania o winie. Dlaczego...

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości Wrocław

Wywłaszczenie nieruchomości to nic innego, jak pozbawienia właściciela danej nieruchomości prawa własności, użytkowania wieczystego albo innego prawa rzeczowego. Wywłaszczenie jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy dokonuje się go na cele publiczne. Właścicielowi...