Separacja a rozwód – Jaka jest różnica? Wrocław

Jaka jest różnica między separacją a rozwodem? Zasadniczo orzeczenie sądu o separacji ma prawie takie same skutki jak orzeczenie rozwodu. Różnice dotyczą kwestii alimentacyjnej, a także samej procedury. Sama separacja, dokładnie tak samo, jak rozwód, zwalnia małżonków...

Rozwód za porozumieniem stron Wrocław

Rozwód za porozumieniem to potocznie używane określenie, które dotyczy rozwodu bez orzekania o winie. Warto od razu podkreślić, że tego typu rozwód jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy małżonkowie majaą jednakowe stanowisko co do nieorzekania o winie. Dlaczego...

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości Wrocław

Wywłaszczenie nieruchomości to nic innego, jak pozbawienia właściciela danej nieruchomości prawa własności, użytkowania wieczystego albo innego prawa rzeczowego. Wywłaszczenie jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy dokonuje się go na cele publiczne. Właścicielowi...

Prawo zamówień publicznych Wrocław

Prawo zamówień publicznych to kolejna dyscyplina prawna, nad którą pochyla się nasza kancelaria. Podejmujemy się współpracy z każdym, którego prawo zamówień publicznych bezpośrednio dotyczy, zarówno jeśli chodzi o udzielanie, jak i nabywanie zamówień publicznych....

Prawo Karne Wrocław

Procedura w sprawach karnych obejmuje postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze. Na każdym etapie zarówno pokrzywdzonemu jak i oskarżonemu przysługuje pomoc prawna. Warto skorzystać z usług adwokata już na samym początku. Złożenie pozwu wymaga odpowiedniego...